L’autogestió i l’empoderament

L’autogestió i l’empoderament acompanyen a les persones per a què assoleixin els seus objectius per si mateixos  i decideixin el camí per fer-ho. Inclouen aquells aspectes d’una bona organització personal i professional, per assumir noves competències i ser líders del nostre destí.

En la meva experiència professional, les persones amb les que em relaciono tant en àmbits personals com a professionals em manifesten una constant preocupació:

Com puc ser més efectiu/a en la meva vida i en el meu treball?

Una preocupació que es justifica per estar en un entorn volàtil, incert, complex i ambigu, en el qual s’interactua a major velocitat per l’entorn tecnològic en què vivim, on els recursos generen més oportunitats per millorar el benestar personal dels qui han de generar benestar a la feina, però, l’exigència és més elevada i la pressió també.

Llavors com puc convertir-me en una persona apoderada i efectiva?

“El misteri final és un mateix” Oscar Wilde

Què penses de tu mateix? Com vols sentir-te en la teva vida? Ser un mateix, treballar en allò que ens fa sentir-nos bé, pensar bé de les persones que ens envolten, respectar els altres i tenir consideració cap a la seva forma de veure la vida.

Els nostres pensaments creen la nostra realitat, allò que donem als altres, ho rebem.

Cuida els teus pensaments, perquè es tornaran paraules. 

Cuida les teves paraules, perquè es transformaran en actes.

Cuida els teus actes, perquè es faran costum.

Cuida els teus costums, perquè forjaran el teu caràcter.

Cuida el teu caràcter, perquè formarà el teu destí. 

I el teu destí, serà la teva vida. 

Mahatma Gandhi

  Activitats per l’autogestió i l’empoderament

  • Qui sóc

Ens permet veure  qui som  i qui volem arribar a ser, marcant l’estratègia per aconseguir arribar a ser la persona que desitgem, col·locant en un full qui som, en una altre qui volem arribar a ser i en l’últim com ho farem. És interessant complementar-ho amb persones de la nostra confiança per conèixer com ens veuen i perceben. 

  • Línia de la vida 

Ens permet crear una línia horitzontal que representa la nostra vida . En aquesta  línia marcarem un punt mitjà que representa el present. Seguidament situacions i experiències del passat, per poder ser conscients d’allò que considerem rellevant en la nostra vida. La segona part consistirà en omplir part del nostre futur, assenyalant els objectius més propers i més allunyats en el temps. En acabar aquesta línia de vida cal reflexionar sobre el que hem viscut i sobre com ens plantegem aconseguir i assolir els objectius marcats en el futur.

  • Diari d’emocions 

Escortar les nostres emocions ens dóna molts detalls sobre nosaltres mateixos i altres persones o situacions. Tenir consciència del nostre estat emocional, conèixer quines són les emocions que més és repeteixen, analitzar-les, etc. facilita el nostre autoconeixement tant a l’ambit personal com laboral.

  • DAFO personal

Igual que si analitzéssim la nostra possible empresa o idea empresarial, en aquesta anàlisi podem detectar les nostres debilitats/amenaces i fortaleses/oportunitats. Estem valorant les nostres caràcterístiques tant internes com externes de la situaciò. A l’apartat intern, pel qual utilitzarem el primer full, hem de proporcionar les nostres debilitats i fortaleses, el qual considerem que ens diferència i els punts febles que tenim. A nivell extern analitzarem els amenaces i oportunitats que puguin perjudicar o ajudar en el compliment dels nostres objectius.  
Poder ser espectador de la nostra vida o ser-ne el protagonista, tu decideixes!

“Quan som capaços de conèixer-nos a nosaltres mateixos, poques vegades ens equivoquem sobre el nostre destí” Madame de Staël

Si vols iniciar un procés de coaching per saber més de tu manteix i marcar el teu destí podem  fer-o junts. 

Gràcies i Fins Aviat!

 

Autoconeixement: “Benestar personal i professional.

“De tots els coneixements possibles, el més savi i útil és conèixer-se a si mateix” – William Shakespeare –

L’autoconeixement és la base per edificar una identitat sòlida i coneixement més profund d’un mateix, guanyant confiança, seguretat i fermesa. A les persones ens cal saber qui som, on som i cap a on volem anar, caminar amb seguretat en la vida i sentir-nos propietaris del nostre destí.

Conèixer-se a un mateix és un compromís d’introspecció, una estratègia que requereix estar atents al que ens envolta, observar com sentim i responem davant les diferents situacions de la vida personal i laboral.

L’auto descobriment d’un mateix serveix per incrementar la nostra capacitat de viure en l’aquí i l’ara amb major consciència i saber conduir les nostres accions en els diferents entorns. La clau és assolir les metes i propòsits que definim en la nostra vida.

Com desenvolupar l’autoconeixement?

Emoció i motivació 

Per comprendre qui som és necessari primer voler saber més de nosaltres mateixos, saber com sentim. Ser conscients de les nostres emocions, respostes i motivacions ens permetrà triar una nova estratègia d’actuació .

Trets de personalitat

Els trets de personalitat són el conjunt de qualitats i trets innats que defineixen la manera de ser d’una persona, té origen en el naixement i els anem manifestant a mesura que creixem en la interacció amb l’entorn. Ser conscients de la nostre personalitat és important per la integració i l’auto-acceptació.

Caràcter: Creences i Valors

El caràcter és el factor que determina i controla el comportament d’una persona i ve de la interacció amb el nostre sistema o entorn social. El caràcter és el conjunt de valors i creences que defineixen el comportament de cada un de nosaltres en la relació amb els altres i va sorgint de les experiències apreses. Podem conèixer l’arrelament d’aquestes creences, identificar-les i permetre el canvi si ho desitgem.

Competències

Una competència és la capacitat que posseïm en coneixements, habilitats i caràcter conformant el nostre sistema de comportaments i interaccions que desenvolupem en la nostra vida personal i professional. L’entrenament en el desenvolupament de competències ens ajuda a créixer personal i professionalment i construir un autoconcepte que ajuda en un major benestar .

Escoltar al nostre cos

El cos mai menteix, té el seu propi llenguatge. Ens parla a través de símptomes i ens envia missatges sobre com som, què ens passa i què necessitem. L’autoconeixement emocional és la capacitat de reconèixer el que sentim, un factor essencial en la intel·ligència emocional.

L’autoconeixement és la base de la intel·ligència emocional

Howard Gardner explica que la intel·ligència emocional té dues vessants:

La Intel·ligència Intrapersonal és la capacitat d’autoanalitzar i entendre com som, els nostres processos de pensament, les nostres emocions, com reaccionem, les nostres capacitats i les nostres àrees de millora.

La Intel·ligència Interpersonal és la capacitat per entendre la manera de ser dels altres. El fonament de l’empatia i les habilitats socials per saber moure’s en els diferents entorns, laboral o personal.

 

“La clau per gestionar a uns altres de manera efectiva és gestionar-se a un mateix primer. Com més coneixes de tu mateix, més pots relacionar-te amb els altres, des d’una posició de confiança, seguretat en un mateix i fortalesa “-Weisinger –

“Conèixer bé als altres és intel·ligent, conèixer-se bé a si mateix, és saviesa” -Einstein –

Si vols iniciar un procés d’autoconeixement podem començar junts i desenvolupar el teu full de ruta.

Gràcies

Cercle de dones: energia femenina per construir un món millor

Les dones estem despertant, comencem a ser més visibles en aquesta societat i això ens dóna l’oportunitat d’obrir noves maneres de compartir  i viure en aquest moment volàtil, incert, complex i ambigu per acompanyar l’impuls d’una transformació social. En el cercle de dones que us proposen, volem unir tota l’energia femenina per construir un món millor.

Moltes de nosaltres hem fet aquest camí en solitari, sense poder aprofitar l’energia col·lectiva del grup, i moltes desitgem anar més enllà en bona companyia, envoltades de comprensió i amor compartit.

No és una qüestió de lluita de poders entre l’energia femenina i masculina, és una qüestió de completar, que comença amb una mateixa i continua en la relació amb les altres persones

És una qüestió de PODER INTERIOR

Quan una persona està asseguda en cercle i en silenci se n’adona de l’energía i de la connexió espiritual, que sembla que esdevé una força transformadora, no es pot explicar, s’ha d’experimentar.

Els cercles proporcionen l’espai segur i inclusiu, on tothom es troba al mateix nivell, i té la oportunitat d’expressar-se des del seu ser autèntic, sense por ni paranys, perquè com diu el Taoisme “tot és perfecte tal i com és”, aquesta experiència de per si ja és transformadora, dins del marc d’una societat exigent, excloent i agressiva que esdevé del ritme de vida actual.

Aquest camí també permet alliberar-nos dels patrons repetitius que hem aprés al llarg de les nostres vides, hem conviscut amb exigències de rol molt estrictes, i moltes vegades inconscients, que ens han obligat a interpretar guions de vida que no ens fan feliç i que arribat aquest moment, ens cal deixar-los anar amb amor.

En aquestes sessions desenvoluparem la conversa transformadora on compartir anhels i preocupacions, tot rebent el suport de les companyes. Dibuixar un propòsit que ens apropa a la millor versió de cada una, compartir una energia positiva, creativa i constructiva, es part del que farem i gaudirem en els quatre  cercles.

 

És la nostra responsabilitat en aquests moments, aportar el millor de l’energia femenina a favor de la construcció d’un mon millor, perquè tots i totes estem connectades i formem part d’aquest sistema, per tant el que cadascuna de nosaltres faci individualment influeix en la resta de persones, quan una cosa es mou, tot al nostre voltant es mou, ho fem col·lectivament en diferents esdeveniments vitals.

Aprenem juntes a expressar-nos amb humor, saviesa, connexió, equilibri, fortalesa i sensibilitat i fem aquest regal en forma de llavor al mon en el que vivim, per a que altres puguin gaudir d’una vida més bella i harmoniosa.

Posem en joc les nostres qualitats i el nostre poder femení, mirem al futur amb confiança i estimació, posem en valor allò que realment és important, decidim fer un camí ple d’amor des del cor

Atrevim-nos a construir un món més gratificant per a tothom!

Si vols participar, pots demanar informació a info@mjtorrente.com

Moltes gràcies!