L’autogestió i l’empoderament

L’autogestió i l’empoderament acompanyen a les persones per a què assoleixin els seus objectius per si mateixos  i decideixin el camí per fer-ho. Inclouen aquells aspectes d’una bona organització personal i professional, per assumir noves competències i ser líders del nostre destí.

En la meva experiència professional, les persones amb les que em relaciono tant en àmbits personals com a professionals em manifesten una constant preocupació:

Com puc ser més efectiu/a en la meva vida i en el meu treball?

Una preocupació que es justifica per estar en un entorn volàtil, incert, complex i ambigu, en el qual s’interactua a major velocitat per l’entorn tecnològic en què vivim, on els recursos generen més oportunitats per millorar el benestar personal dels qui han de generar benestar a la feina, però, l’exigència és més elevada i la pressió també.

Llavors com puc convertir-me en una persona apoderada i efectiva?

“El misteri final és un mateix” Oscar Wilde

Què penses de tu mateix? Com vols sentir-te en la teva vida? Ser un mateix, treballar en allò que ens fa sentir-nos bé, pensar bé de les persones que ens envolten, respectar els altres i tenir consideració cap a la seva forma de veure la vida.

Els nostres pensaments creen la nostra realitat, allò que donem als altres, ho rebem.

Cuida els teus pensaments, perquè es tornaran paraules. 

Cuida les teves paraules, perquè es transformaran en actes.

Cuida els teus actes, perquè es faran costum.

Cuida els teus costums, perquè forjaran el teu caràcter.

Cuida el teu caràcter, perquè formarà el teu destí. 

I el teu destí, serà la teva vida. 

Mahatma Gandhi

  Activitats per l’autogestió i l’empoderament

  • Qui sóc

Ens permet veure  qui som  i qui volem arribar a ser, marcant l’estratègia per aconseguir arribar a ser la persona que desitgem, col·locant en un full qui som, en una altre qui volem arribar a ser i en l’últim com ho farem. És interessant complementar-ho amb persones de la nostra confiança per conèixer com ens veuen i perceben. 

  • Línia de la vida 

Ens permet crear una línia horitzontal que representa la nostra vida . En aquesta  línia marcarem un punt mitjà que representa el present. Seguidament situacions i experiències del passat, per poder ser conscients d’allò que considerem rellevant en la nostra vida. La segona part consistirà en omplir part del nostre futur, assenyalant els objectius més propers i més allunyats en el temps. En acabar aquesta línia de vida cal reflexionar sobre el que hem viscut i sobre com ens plantegem aconseguir i assolir els objectius marcats en el futur.

  • Diari d’emocions 

Escortar les nostres emocions ens dóna molts detalls sobre nosaltres mateixos i altres persones o situacions. Tenir consciència del nostre estat emocional, conèixer quines són les emocions que més és repeteixen, analitzar-les, etc. facilita el nostre autoconeixement tant a l’ambit personal com laboral.

  • DAFO personal

Igual que si analitzéssim la nostra possible empresa o idea empresarial, en aquesta anàlisi podem detectar les nostres debilitats/amenaces i fortaleses/oportunitats. Estem valorant les nostres caràcterístiques tant internes com externes de la situaciò. A l’apartat intern, pel qual utilitzarem el primer full, hem de proporcionar les nostres debilitats i fortaleses, el qual considerem que ens diferència i els punts febles que tenim. A nivell extern analitzarem els amenaces i oportunitats que puguin perjudicar o ajudar en el compliment dels nostres objectius.  
Poder ser espectador de la nostra vida o ser-ne el protagonista, tu decideixes!

“Quan som capaços de conèixer-nos a nosaltres mateixos, poques vegades ens equivoquem sobre el nostre destí” Madame de Staël

Si vols iniciar un procés de coaching per saber més de tu manteix i marcar el teu destí podem  fer-o junts. 

Gràcies i Fins Aviat!