Lideratge en entorns de canvi

liderazgo

Competències del lider en aquesta nova Era, vols entrenar-te?

Davant les dificultats hem reaccionat amb agilitat, resolent situacions desconegudes i incertes, tanmateix ara, veiem necessari fer bé les coses. tenir clar on volem anar i com fer-ho. Un nou lideratge en entorns de canvi.

Avui la neurobiologia, la neuropsicologia o la neurociència cognitiva són algunes de les branques que integren una nova mirada sobre el Neurolideratge, especialment centrades en l’estudi empíric de les “habilitats toves”, aquestes habilitats socials de vegades s’ignoren en els programes de desenvolupament professional, posan el focus només en les capacitats tècniques.

“Avui un títol o una posició no asseguren exercir un bon líderatge a l’empresa ”

En aquest entorn VUCA  (volàtil, incert, complex i ambigu) podem fer servir 3 principis per ser millors en el nostre lideratge:

Propòsit – Visió – Talent

En primer lloc, el propòsit és el que et mou a actuar amb energia, fortalesa i amb un entusiasme inesgotable, el “per a què”. És a dir, el que dóna sentit al que fas.  La visió aquesta mirada futura, que mirà més enlla i busca horitzons als que viatjar i el talent, coneixement d’un mateix, de les pròpies habilitats i de les competències que tenim o podem arribar a tenir,entrenant-les i acompanyant a altres.

“Algunes persones volen que alguna cosa passi, altres somien amb el que podria passar i altres fan que passin les coses”. Michael Jordan

Per el desenvolupament de competències como a líder en aquesta nova Era t’aconsello entrenar en aquestes 10 accions:

1. Busca l’eficiència i eficàcia. Busca i disposa amb confiança del recursos de manera convenient per aconseguir els objectius individuals, els d’equip i els de l’empresa amb entusiasme.

2.Transforma el moment en oportunitats. Creix i avança conjuntament amb fermesa. En el món empresarial de l’equip, amb esperit de transforamció permanent en entorns volàtils.

3. Innova i sigues creatiu. Viu el moment present i mira el futur amb il·lusió per créixe, desafiàn-te i fes possible nous reptes.

4. Afronta nous reptes. Surt de la teva zona còmoda, gestiona les teves emocions, descubreix-les, abraça-les i arrisca per arrivar més lluny.

5. Focalitza’t. Posa el focus en una direcció clara, que defineixi la visió i la missió per iniciar un camí. Marca la teva estratègia, dibuixa el pla de ruta i defineix els valors per seguir el camí.

6. Valora el sistema. Una vista i mirada amb conciencia sistèmica, t’ajudarà a mirar al teu voltant i atendre les variables que juguen en entorns complexes.

7. Sigues flexible. Posa atenció a les situacions sobrevingudes i prioritza l’important per sobre del que és urgent.

8. Sensible a la diversitat. Coneix noves postures i dibuixa nous horitzons, desenvolupa l’empatia.

9. Constant aprenentatge. Predisposa’t a posar atenció, saber i obtenir nous coneixements. Obre’t als canvis, observa i explora nous escenaris tecnològics.

10. Suma el valor personal. Multiplica el valor de totes les aportacions i circumstàncies creades en la teva vida i en la organització, avançar junts per la consecució d’escenaris per descobrir.

I ara… has descobert quines competències has desenvolupat per ser un líder en el Segle XXI?

Comença a caminar o busca el soport per donar el salt!

“El primer pas no et porta al teu destí, pero et treu d’on ets”

Fins aviat!

María José Torrente